Julius testar. får man in resurser i nånb slags post feed-box på en vanlig page. kan

Kopiraittila – Upphovsrätt inför projektarbete

Detta är en kort presentation som kan användas inför ett projektarbete.
Rubrikerna är:
Att utnyttja bilder och annat material.
Vad kan jag använda utan tillstånd?
Användningen är möjlig med tillstånd.
Användning av bilder.
Fotografering och filmning.
Att lägga musik till projektarbeten.
Användning av text och citat.
Kopiostos kopieringslicens.
CC-licenser och källhänvisningar.
(Tyvärr är svenskan lite bristfällig i presentationen.)

Rädda Barnen – grooming

En fullständig lektionsplan med allt material som du behöver som lärare för att genomföra lektionen.
Efter lektionen ska eleverna vara medvetna om att de har rätt till säkerhet på nätet. De förstår hur de kan identifiera en farlig situation på nätet och vad de ska göra när de står inför en sådan. Samtidigt förstår de att det aldrig är offrets fel om hen har blivit utsatt för olämpligt beteende.

Rädda Barnen – glädje och delaktighet på nätet

Detta är en fullständig lektionsplan innehållande allt du behöver som lärare. Eleverna får dela med sig av saker som är viktiga och meningsfulla för dem på nätet och som ger dem glädje och upplevelsen av att tillhöra en grupp. Eleven får utrymme att prata om de saker som är viktiga för dem och som ger dem glädje då de använder nätet.