Trygghet och rättigheter på nätet, Åk 1–2

Senast uppdaterad: 02.06.2022

Mål:

Lösenord

Kan använda sig av lösenord och förstår att skydda sin personliga data.

Säkerhetsprogram

Känner till förekomsten av antivirus- och säkerhetsprogram för digitala verktyg.

Åldersgränser

Känner till åldersgränser på internet.

Risker

Kan ge exempel på olika risker på nätet.

Säkerhet och trygghet

Förstår att säkerhet och trygghet på internet är en rättighet och vet vem man kan vidtala vid upplevelse av rädsla eller hot.

Juridiska rättigheter

Förstår att moraliska och rättsliga regler gäller såväl i analog som digital verklighet.

Personliga data och integritet

Känner till begreppet personliga data är och kan beskriva hur man kan skydda dem.
Resurser för: Åk 1-2 och Trygghet och rättigheter på nätet

Rädda barn r.f. – Stop, slow, go

Material för digitala säkerhetskunskaper för 7-9 åringar som utgår från arbete med känslor. Handledning och material för utskrift finns tillhanda i materialet.

https://www.suojellaanlapsia.fi/sv/post/stop-slow-go-material-för-digitala-säkerhetskunskaper-för-7-9-åringar

Nollan och nätet – infofilm för lärare

Carolie Engvall, författare till böckerna Nollan och nätet, berättar kort om sina böcker. Böckerna har varit omtyckta att använda som hjälpmedel i åk 1-4 i jobbet med att bli somesmart.

https://youtu.be/N0Zovl_bXGw

UR – Bilder på nätet

Film om att ladda upp bilder på internet (9:34). Får man lägga upp bilder på andra personer på internet?

https://urplay.se/program/207311-surfarna-bilder-pa-natet

Folkhälsan – Trygg på nätet

Film (6:11 min) där Maria Lingonblad från Folkhälsan ger praktiska tips åt elever för en trygg nätanvändning.

https://moodle.folkhalsan.fi/course/view.php?id=645

Rädda Barnen – Stopp min kropp

Här hittas arbetsmaterial bestående av videor och uppgifter.

https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder/stopp-min-kropp/filmer/

UR – Klickbeten

Film, 9 min. Vad är ett klickbete och hur känner du igen det? Och varför vill någon att du ska klicka på en länk som inte håller vad rubriken lovar?

https://urplay.se/program/207310-surfarna-klickbeten

Rädda barnen – Hemligheter på nätet

Arbetsblad för de yngsta. Bra och dåliga hemligheter, min hjälpande hand (sida 2 i arbetsbladet)

https://www.raddabarnen.se/contentassets/a5ae1cdcb0614968aedf15051c0f0b49/tema-5-arbetsblad.pdf

Rädda barnen – Trygg på nätet arbetsblad

Arbetsblad för att jobba med de yngre barnen. Kan användas i samband med filmen "Trygg på nätet".

https://www.raddabarnen.se/contentassets/a5ae1cdcb0614968aedf15051c0f0b49/tema-6-arbetsblad.pdf

Rädda Barnen – Trygg på nätet

Film (2.42 min) om saker som kan hända på nätet kopplat till kroppen och gränser, samt hur de kan hantera detta. Vikten av att våga ta hjälp av en vuxen om något obehagligt händer betonas.

https://www.youtube.com/watch?v=YKppPxx4Gs0

PEGI – Info om åldersmärkning

Stöd för läraren om åldersrekommendationer. PEGI tillhandahåller åldersklassificeringar för datorspel i 38 länder i Europa. Åldersmärkningen bekräftar att spelet är lämpligt för spelare av en viss ålder.

https://pegi.info/sv

Teman på #somesmart