Trygghet och rättigheter på nätet, Åk 1–2

Senast uppdaterad: 12.08.2021

Mål:

Lösenord

Känner till att det finns starka och svaga lösenord och klarar av att med hjälp hantera och formulera sådana.

Säkerhetsprogram

Känner till förekomsten av och kan ge exempel på antivirus- och säkerhetsprogram för digitala verktyg.

Åldersgränser

Känner till att och varför det finns åldersgränser för olika sociala medier.

Risker

Känner till att och kan ge exempel på vilket sätt den digitala verkligheten innebär risker på motsvarande sätt som den analoga.

Säkerhet och trygghet

Förstår att säkerhet och trygghet i internet är en rättighet och vet vem man kan vidtala vid upplevelse av rädsla eller hot.

Juridiska rättigheter

Förstår att moraliska och rättsliga regler gäller såväl i analog som digital verklighet.

Personliga data och integritet

Känner till begreppet personliga data är och kan beskriva hur man kan skydda dem.
Resurser för: Åk 1-2 och Trygghet och rättigheter på nätet

Folkhälsan – Trygg på nätet

Film (6:11 min) där Maria Lingonblad från Folkhälsan ger praktiska tips åt elever för en trygg nätanvändning.

https://moodle.folkhalsan.fi/course/view.php?id=645

Rädda Barnen – Stopp min kropp

Här hittas arbetsmaterial bestående av videor och uppgifter.

https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder/stopp-min-kropp/filmer/

UR – Klickbeten

Film, 9 min. Vad är ett klickbete och hur känner du igen det? Och varför vill någon att du ska klicka på en länk som inte håller vad rubriken lovar?

https://urplay.se/program/207310-surfarna-klickbeten

Rädda barnen – Hemligheter på nätet

Arbetsblad för de yngsta. Bra och dåliga hemligheter, min hjälpande hand (sida 2 i arbetsbladet)

https://www.raddabarnen.se/contentassets/a5ae1cdcb0614968aedf15051c0f0b49/tema-5-arbetsblad.pdf

Rädda barnen – Trygg på nätet arbetsblad

Arbetsblad för att jobba med de yngre barnen. Kan användas i samband med filmen "Trygg på nätet".

https://www.raddabarnen.se/contentassets/a5ae1cdcb0614968aedf15051c0f0b49/tema-6-arbetsblad.pdf

Rädda Barnen – Trygg på nätet

Film (2.42 min) om saker som kan hända på nätet kopplat till kroppen och gränser, samt hur de kan hantera detta. Vikten av att våga ta hjälp av en vuxen om något obehagligt händer betonas.

https://www.youtube.com/watch?v=YKppPxx4Gs0

PEGI – Info om åldersmärkning

Stöd för läraren om åldersrekommendationer. PEGI tillhandahåller åldersklassificeringar för datorspel i 38 länder i Europa. Åldersmärkningen bekräftar att spelet är lämpligt för spelare av en viss ålder.

https://pegi.info/sv

Bamse – tema källkritik

En Bamsetidning med temat källkritik.

http://www.kulix.net/uploads/1/3/2/4/13240295/bamse_nr_15_2017_k%C3%A4llkritik.pdf

Stopp! Min kropp! – lågstadiet

Arbetsmaterial bestående av videor och uppgifter.

https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder/stopp-min-kropp/filmer/

Teman på #somesmart