Digital kommunikation, Åk 7-9

Senast uppdaterad: 02.06.2022

Mål:

Gott språk, dialog och beteende

Kan analysera språkanvändning och själv också använda rätt språkdräkt i olika sociala forum på internet.

Förstår hur man medverkar och kan också själv medverka till en positiv kommunikativ atmosfär i mediemiljöer genom dialog, lyssnande och samtal.

Skydda sig själv, mobbning, konflikter och gräl

Förstår att skydda sig själv på internet men tar också ansvar för att inte äventyra andras säkerhet och välbefinnande genom egen kommunikation och eget agerande i mediemiljöer.

Förstår att den utsatta avgör själv om t.ex. en kommentar är kränkande eller inte.

Digitala fotspår

Är medveten om hur det egna digitala fotspåret skapas och kan beskriva hurdan information olika tjänster, såsom sökmotorer och sociala medier, samlar in och vad informationen används till.

Produkter

Kan skapa ändamålsenliga och sakliga digitala produkter och presentationer.
Resurser för: Åk 7-9 och Digital kommunikation

UBS – Du bestämmer – webbdebatt

Här finns möjlighet att fördjupa sig i webbdebatter på nätet. Under rubriken "Seriöst?! Vad tycker du?" får man ta del av olika berättelser ur verkliga livet samt diskussionsfrågor och uppgifter.

https://www.oph.fi/sv/laromedel/sina-paatat/13-17-vuotiaat/webbdebatt

UBS – integritetsskydd på webben

lLäromedel - Du bestämmer. Barn och ungas medvetenshet och kunskap om integritetsskydd på webben.

https://www.oph.fi/sv/laromedel/du-bestammer

KAVI – Sex i media

Material för mediafostran för unga kopplat till sex. Infomaterial, lektionsförslag, video och uppgifter

https://kavi.fi/sites/default/files/documents/seksiamediassa_sv.pdf

UR – Hantera falska rykten

Film 1, 58 sek. Vi lever i en tid med stort informationsflöde och vi översköljs konstant av nyheter och rykten. Då är det är extra viktigt att träna på att ha ett kritiskt förhållningssätt. Här kommer några goda råd om vad du kan tänka på!

https://urplay.se/program/217197-orka-plugga-hantera-falska-rykten

UR – Källtillit

Film, 5 min. Hur kan man veta om en källa är pålitlig?

https://urplay.se/program/207050-orka-plugga-kalltillit

Wasa Teater – #Nofilter

Wasa Teaters material kring föreställningen #Nofilter. Här finns både matnyttigt för läraren samt förslag på övningar.

https://www.wasateater.fi/wp-content/uploads/2020/03/NOFILTER-studiematerial.pdf

Demokratiska samtalet – desinformation, näthat och propaganda

Material om hur desinformation, näthat och propaganda påverkar vår demokrati

https://demokratiskasamtalet.se/mik-akt%C3%B6rer/kortlek-resursmaterial/

UR – Källtillit

Film om källtillit. Förutom att det är viktigt att vara källkritisk behöver vi också ha källor som vi faktiskt kan lita på

https://urplay.se/program/207050-orka-plugga-kalltillit

Vetamix – Mediekunskap

Resurser kring medie- och digitalkunskap.

https://svenska.yle.fi/kategori/vetamix/medie-och-digitalkunskap

Teman på #somesmart