Digital intelligens och digital identitet, Åk 7-9

Senast uppdaterad: 02.06.2022

Mål:

Fördelar med internet

Förstår och kan värdera personligt ansvar när man skapar, delar och/eller tar ställning till innehåll (t.ex. i fråga om kränkande eller konspiratoriskt innehåll) som man själv eller någon annan producerat.

Kan använda internet för att få tillgång till forskning, data, nyheter, kultur och underhållning.

Goda vanor och rutiner i internet

Förstår och kan värdera vilken personlig information man kan dela om sig själv och vilken bild man ger av sig själv på internet – och i vilka sammanhang.

Upphovsrätt

Känner till både sina egna och andras upphovsrättigheter och kan följa dem.

Näthandel

Är medveten om och kan ge exempel på tillämpningar av nätshoppingens möjligheter, regler och risker.

Personlig integritet

Kan skydda sin integritet och sina personuppgifter genom att välja vilken information hen delar med sig av.

Förstår innebörden av begreppen dataskydd och integritetsskydd.

Digitalt medborgarskap

Har kunskap om, kan ge exempel på och använda olika kanaler för påverkan och ett positivt och aktivt digitalt medborgarskap på internet.

Hälsa

Förstår hur medieinnehåll kan påverka identitetsutveckling, kroppsbild, psykiskt välmående samt sociala förhållanden, tidsanvändning och mängden av sömn.
Resurser för: Åk 7-9 och Digital intelligens och digital identitet

Mediataitokoulu – Sociala medier som stöd och hinder för ungas välmående

Här finns både material för läraren och material som man direkt kan använda med eleverna.

https://www.mediataitokoulu.fi/sv/tehtavapankki/sociala-medier-som-stod-och-hinder-for-ungas-valmaende/

Mediataitokoulu – bekanta dig med algoritmer

Här finns både lärarmaterial och elevuppgifter.

https://www.mediataitokoulu.fi/sv/tehtavapankki/algoritmer/

Mediataitokoulu – Bottar i vår vardag

Här kan man bekanta sig med fenomenet: bottar i vår vardag. Material hittas för läraren. Elevmaterialet består av en elevtext, frågor för gruppdiskussion samt ett "studiebesök" till en virtuell psykolog.

https://www.mediataitokoulu.fi/sv/tehtavapankki/bottar-i-var-vardag/

Yle Nyhetsskolan – Varför lockas vi att tro på lögner i sociala medier

I denna film förklarar Heidi Finnilä på Yle de psykologiska mekanismerna som får oss att tro på vad vi ser på sociala medier. Med hjälp av filmen kan vi bli bättre på att identifiera lögner i sociala medier.

https://arenan.yle.fi/1-61651864

Filmpedagogerna – gaming en miljardindustri

Film 11:53 min. Idag omsätter spelföretagen mer än hela världens sport, men hur ser spelföretagens affärsmodeller ut och vad behöver vi tänka på för att vara medvetna konsumenter när vi spelar.

https://youtu.be/x0__KdI6YVM

Filmpedagogerna – Influencers en miljardinstustri

Film 11:53 min. Vad är en influencer, hur ser affärsmodellerna för en influencer ut och vad behöver vi som konsumenter har extra koll på när det gäller just influencers, deras reklam och påverkan.

https://youtu.be/S81KKwYJ7sE

WattNytt – Spelberoende

Film om spelberoende, 6 min. Fungerar bra som underlag för arbete och diskussion i klassen.

https://arenan.yle.fi/1-50695845?utm_medium=social&utm_campaign=areena-ios-share

Vasa stadsbibliotek – Boktips

Boktips med temat ”Barn och sociala medier” från Vasa stadsbilbioteks bibliotekspedagoger.

https://abofi-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/anna_wulff_abo_fi/EbWU5qb-QXFDsItd6U5kbdcBiCYv7KItrLeMn4Xo91xAOg?e=Azrsku

UR – Vår digitala planet i fokus

Filmer om bl.a. deep fakes, nätporr, nättroll, näthat, nätmobbning och diskriminerande algoritmer

https://urplay.se/serie/216101-var-digitala-planet-i-fokus

Mediataitokoulu – Han bara spelar

Utbildningsmaterial med tillhörande film kring spelande.

http://www.mediataitokoulu.fi/hanbaraspelar.pdf

Teman på #somesmart