Digital läskunnighet, Åk 7-9

Senast uppdaterad: 09.09.2021

Mål:

Använda internet

Förstår, kan använda och värdera sin egen och andras aktivitet i internet och sociala medier. 

Sant och falskt respektive skadligt och olagligt innehåll

Känner till och kan beskriva skillnaderna mellan kommersiella och icke-kommersiella sociala medier.
Känner till och kan beskriva vad t.ex. sponsorering och produktplacering i medieinnehåll betyder.
Kan identifiera och beskriva vilken målgrupp ett medieinnehåll strävar efter att nå och vilket upphovspersonernas syfte.
Förstår att och kan beskriva hur medierna påverkar kultur och värderingar i samhället.
Känner till och kan beskriva hur olika medieinnehåll och aktuella fenomen inom mediekulturen påverkar individers och gruppers tänkande och handlingar.
Känner till, kan beskriva och förhålla sig kritisk till mekanismerna bakom rubriksättning och bilder tagna ur sitt sammanhang.
Kan upptäcka och tolka dolda budskap i internet.
Kan värdera tillförlitlighetsaspekter hos information som hämtats i internet.
Förstår och kan identifera att och hur digitalt material i internet kan manipuleras för olika syften.

(Tvivelaktiga) kontakter

Kan identifiera fenomen som nättroll, trakasserier, provokation och grooming  och vet hur man ska agera när man möter dessa
Resurser för: Åk 7-9 och Digital läskunnighet

Yle Nyhetsskolan – Varför lockas vi att tro på lögner i sociala medier

I denna film förklarar Heidi Finnilä på Yle de psykologiska mekanismerna som får oss att tro på vad vi ser på sociala medier. Med hjälp av filmen kan vi bli bättre på att identifiera lögner i sociala medier.

https://arenan.yle.fi/1-61651864

Filmpedagogerna – gaming en miljardindustri

Film 11:53 min. Idag omsätter spelföretagen mer än hela världens sport, men hur ser spelföretagens affärsmodeller ut och vad behöver vi tänka på för att vara medvetna konsumenter när vi spelar.

https://youtu.be/x0__KdI6YVM

Filmpedagogerna – Influencers en miljardinstustri

Film 11:53 min. Vad är en influencer, hur ser affärsmodellerna för en influencer ut och vad behöver vi som konsumenter har extra koll på när det gäller just influencers, deras reklam och påverkan.

https://youtu.be/S81KKwYJ7sE

Yle – Trollbunkern

Kan du avslöja trollet som sprider falska nyheter? Trollbunkern är ett digitalt rymningsspel med temat mediekunskap.

https://svenska.yle.fi/artikel/2021/01/22/trollbunkern-kan-du-avsloja-trollet-som-sprider-falska-nyheter

Vasa stadsbibliotek – Boktips

Boktips med temat ”Barn och sociala medier” från Vasa stadsbilbioteks bibliotekspedagoger.

https://abofi-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/anna_wulff_abo_fi/EbWU5qb-QXFDsItd6U5kbdcBiCYv7KItrLeMn4Xo91xAOg?e=Azrsku

YLE – Bluffresan

Följ med hur grupper lurar sin omgivning att man är på resa med hjälp av sociala medier

https://arenan.yle.fi/1-3929410

YLE – Testa hur bra struntdetektor du har

Ett test för att se hur kritisk man är mot det man läser/ser på medier

https://svenska.yle.fi/artikel/2016/05/28/testa-hur-bra-struntdetektor-du-har

Mediataitokoulu – Han bara spelar

Utbildningsmaterial med tillhörande film kring spelande.

http://www.mediataitokoulu.fi/hanbaraspelar.pdf

Mediataitokoulu – Flaskpost i mediahavet

Material med övningar och lektionsförslag som övar empatiska färdigheter genom mediefostran.

http://www.mediataitokoulu.fi/pullopostia_sv.pdf

Mediataitokoulu – Bilder av mig och dig

Detta material ger tips om säkerhet och ansvarsfullt fotograferande och om att publicera bilder på nätet.

http://www.mediataitokoulu.fi/bilderavdigochmig.pdf

Teman på #somesmart