Digital intelligens och digital identitet, Åk 3-4

Senast uppdaterad: 09.09.2021

Mål:

Fördelar med internet

Förstår hur omfattande internet är och använder internets möjligheter och positiva sidor för egen digitala kreativa verksamhet och kommunikation.

Goda vanor och rutiner i internet

Förstår vad somesmarthet innebär och vill vara det dvs skapa goda och korrekta vanor och rutiner i användningen av internet.

Upphovsrätt

Förstår och kan på grundläggande nivå beskriva hur rätten till egen produktion tillämpas i praktiken och vad det innebär både för egen del och andras.

Näthandel

Är medveten om nätshoppingens möjligheter, regler och risker.

Personlig integritet

Förstår betydelsen av personlig integritet och vad den betyder för kommunikationen i internet. Vet hur man gör för att stärka sin egen integritet.

Digitalt medborgarskap

Förstår att användningen av, deltagande och kommunikationen i det digitala internet är ett digitalt medborgarskap.

Hälsa

Förstår vikten av och kan tillämpa ergonomiskt mångsidiga och varierande arbetsställningar.
Resurser för: Åk 3-4 och Digital intelligens och digital identitet

Pargas stad – wwwagenter

Lärarhandledning och länkar till t.ex. dilemmakort och Kahoots från arbete med elevagenter i Pargas stad kring: 1. Avslöja bluffen - falska bilder, identiteter och texter. Källkritik. Vad kan man lita på? 2. Bli nätsmart - netikett, nätmobbning, nätfiske, kedjebrev, identitetsstöld 3. Hitta spåren - digitala fotspår, synliga och osynliga, medvetna och omedvetna.

https://docs.google.com/presentation/d/1TjB5BPBw-hKWrT55MkHu0RIrceoZ8ckYW1FDwZRLagw/edit#slide=id.g52e4d6caaa_0_175

Vasa stadsbibliotek – Boktips

Boktips med temat ”Barn och sociala medier” från Vasa stadsbilbioteks bibliotekspedagoger.

https://abofi-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/anna_wulff_abo_fi/EbWU5qb-QXFDsItd6U5kbdcBiCYv7KItrLeMn4Xo91xAOg?e=Azrsku

FRIENDS – Så är du med och skapar schysst stämning på nätet

Filmklipp om tips på vad man kan tänka på för att ska tänka på för att skapa en god stämning online.

https://www.youtube.com/watch?v=Xzm78ZTDGcU

UBS – integritetsskydd på webben

lLäromedel - Du bestämmer. Barn och ungas medvetenshet och kunskap om integritetsskydd på webben.

https://www.oph.fi/sv/laromedel/du-bestammer

UR – Poddserie

Poddserie (4 x 14 min) för 10-12 åringar om internetanvändning, influencers, upphovsrätt, konspirationsteorier och skärmtid.

https://urplay.se/serie/220180-snackisar

Digitala lektioner – värdera källor

Är fågeln farlig? En introduktion till ett källkritiskt samtal utifrån en bild.

https://digitalalektioner.se/lektion/vardera-kallor-ar-fageln-farlig/

Digitala lektioner – reflektera kring chattspråket

Lektionen handlar om språkets betydelse för individer och grupper och om språkbruk i digitala medier.

https://digitalalektioner.se/lektion/reflektera-kring-chattspraket/

Digitala lektioner – Hur används nätet?

Lektionen handlar om ungas nätvarnor, att avläsa diagram för att få kunskaper om den digitala vardagen.

https://digitalalektioner.se/lektion/hur-anvands-natet/

Digitala lektioner – integritet och trygghet på nätet

Flera lektionsförslag finns här - Lektioner i digital kompetens och värdegrund som tar upp vad integritet betyder och hur vi alla kan ta ansvar för tryggheten på nätet

https://digitalalektioner.se/lektionspaket/koll-pa-livet-pa-natet/

Digitala lektioner – digital identitet

Lektionsförslag - Lektionen handlar om att ha ett kritisk förhållningssätt till okända avsändare på internet.

https://digitalalektioner.se/lektion/reflektera-kring-digitala-identiteter/

Teman på #somesmart