Digital kommunikation, Åk 3-4

Senast uppdaterad: 02.06.2022

Mål:

Gott språk, dialog och beteende

Känner till och kan ge exempel på hur man skapar goda vanor och rutiner i användningen av internet.

Kan använda rätt språkdräkt i olika forum och förstår att t.ex. kommentarer och emojin kan tolkas olika.

Skydda sig själv, mobbning, konflikter och gräl

Kan ge exempel på hur man på ett sakligt sätt kan hantera konflikter och gräl på internet.

Inser allvaret med nätmobbning.

Digitala fotspår

Förstår betydelsen av digitala fotspår och kan ge exempel på hur sådana uppstår.

Produkter

Kan skapa och dela digitala produkter.
Resurser för: Åk 3-4 och Digital kommunikation

WattNytt – Vad får man sprida och dela på sociala medier?

Film 5 min. Vad händer om du stjäl någons bild på nätet och publicerar den utan lov på sociala medier? Det är viktigt att veta vad man får och vad man inte får göra när man publicerar innehåll på sociala medier.

https://arenan.yle.fi/1-50695868

UBS – integritetsskydd på webben

lLäromedel - Du bestämmer. Barn och ungas medvetenshet och kunskap om integritetsskydd på webben.

https://www.oph.fi/sv/laromedel/du-bestammer

Digitala lektioner – reflektera kring chattspråket

Lektionen handlar om språkets betydelse för individer och grupper och om språkbruk i digitala medier.

https://digitalalektioner.se/lektion/reflektera-kring-chattspraket/

Digitala lektioner – integritet och trygghet på nätet

Flera lektionsförslag finns här - Lektioner i digital kompetens och värdegrund som tar upp vad integritet betyder och hur vi alla kan ta ansvar för tryggheten på nätet

https://digitalalektioner.se/lektionspaket/koll-pa-livet-pa-natet/

Digitala lektioner – digital identitet

Lektionsförslag - Lektionen handlar om att ha ett kritisk förhållningssätt till okända avsändare på internet.

https://digitalalektioner.se/lektion/reflektera-kring-digitala-identiteter/

Teman på #somesmart