Digital intelligens och digital identitet, Åk 5-6

Senast uppdaterad: 02.06.2022

Mål:

Fördelar med internet

Kan använda och förstår fördelarna med internet och molntjänster som resurs.

Goda vanor och rutiner i internet

Förstår vilken information och vilket medieinnehåll man delar och tar ställning till och konsekvenserna och riskerna med sitt handlande.

Upphovsrätt

Förstår vad upphovsrättsfrågan innebär både för egen del och andras. Förstår det olagliga med att plagiera.

Näthandel

Är medveten om och kan ge exempel på nätshoppingens möjligheter, regler och risker.

Personlig integritet

Förstår betydelsen av integritet och vet hur man skyddar den i kommunikationen i internet.

Kan ge exempel på hur man kan göra för att stärka sin egen integritet.

Digitalt medborgarskap

Utvecklar ett positivt och aktivt digitalt medborgarskap på internet.

Hälsa

Förstår vikten av rätt arbetsställning. Förstår att skärmtid och internetanvändning påverkar sömn, sociala relationer och hälsa.

Resurser för: Åk 5-6 och Digital intelligens och digital identitet

UBS – Du bestämmer – integritetsskydd

Här kan man läsa om integritetsskydd. Som underrubrik finns "Visste du att..." där man kan fördjupa sig i temat. Under rubriken "Seriöst?! Vad tycker du?" får man ta del av olika berättelser ur verkliga livet samt diskussionsfrågor och uppgifter.

https://www.oph.fi/sv/laromedel/sina-paatat/9-13-vuotiaat/integritetsskydd

Rädda Barnen – applikationer samlar in data

Fullständig lektionsplan med allt material som du behöver som lärare för att genomföra den. Eleverna ska bli medvetna om att plattformar online samlar in information om dem, vet hur man tar reda på vilken information som samlas in om dem och vet hur man påverkar det själva.

https://sv.huippula.fi/sovellukset-keraavat-tietoa

Rädda Barnen – Vad får jag dela?

En fullständig lektionsplan med allt material som du som lärare behöver under lektionen. Eleverna ska förstå vilka saker som kan och inte kan delas på nätet och varför det är viktigt.

https://sv.huippula.fi/yksityisyys

Rädda Barnen – glädje och delaktighet på nätet

Detta är en fullständig lektionsplan innehållande allt du behöver som lärare. Eleverna får dela med sig av saker som är viktiga och meningsfulla för dem på nätet och som ger dem glädje och upplevelsen av att tillhöra en grupp. Eleven får utrymme att prata om de saker som är viktiga för dem och som ger dem glädje då de använder nätet.

https://sv.huippula.fi/iloa-ja-osallisuutta-netissa

Rädda Barnen – spelregler i en digital vardag

En hel lektionsplan med temat vardagens grundstenar och spelregler för att använda digitala verktyg. Lektionen innehåller sant och falskt påståenden, smågruppsdiskussioner och avslutas med en att skriva regler för en välmående digital vardag.

https://sv.huippula.fi/digiarjen-pelisaannot

KAVI – Bäst på servern, om spelande och dess betydelse för vardagen

Den animerade filmen (4:21) behandlar spelande och dess betydelse för vardagen, tidsanvändningen och kompisrelationer. Animationen är avsedd för elever i årskurs 3–6. Videon stöder eleverna i att förutom spelande också fundera på balanserad medieanvändning och självregleringsfärdigheter i samband med media i större utsträckning. Filmen är på finska, men textad till svenska. Som stöd för att behandla temana har ett pedagogiskt material utarbetats för animationen.

https://uudetlukutaidot.fi/sv/innehall-och-publikationer/bast-pa-servern-animation-for-mediefostran/

WattNytt – Spelberoende

Film om spelberoende, 6 min. Fungerar bra som underlag för arbete och diskussion i klassen.

https://arenan.yle.fi/1-50695845?utm_medium=social&utm_campaign=areena-ios-share

WattNytt – skönhetsideal förvränger verkligheten

4 min film att använda som diskussionsunderlag.

https://arenan.yle.fi/1-50695825?utm_medium=social&utm_campaign=areena-ios-share

WattNytt – Därför kan vi börja må dåligt av sociala medier

Film 5:44 min. Watt Nytt pratar med hjärnforskaren Sissela Nutley som berättar varför vi kan börja må dåligt av sociala medier.

https://arenan.yle.fi/1-50695814

UR – Mediesnacket

Mediesnacket är en serie korta filmsnuttar och handlar om mediefördjupning på olika sätt som t.ex. reklamens påverkan, blockad på sociala medier, medieskugga, memes, anonymitet och speltid.

https://urplay.se/serie/218819-mediesnacket

Teman på #somesmart