Digital intelligens och digital identitet, Åk 1-2

Senast uppdaterad: 12.08.2021

Mål:

Fördelar med internet

Förstår att ens aktivitet på internet påverkar både en själv och andra.

Goda vanor och rutiner i internet

Känner till och kan ge exempel på hur man gör för att skapa goda vanor och rutiner i användningen av internet.

Upphovsrätt

Förstår att man inte använder digitalt innehåll på internet utan lov av den som skapat det.

Näthandel

Känner till att varor säljs online.

Personlig integritet

Känner till och kan ge exempel på hur man utvecklar en personlig integritet på internet dvs skyddar sig själv och följer sitt eget och sin familjs omdöme framom andra personers på internet.

Digitalt medborgarskap

Inser att det digitala internet är en förlängning av det analoga samhället. Förstår likheten mellan kommunikationen på internet och i det analoga samhället.
Resurser för: Åk 1-2 och Digital intelligens och digital identitet

Nollan och nätet – infofilm för lärare

Carolie Engvall, författare till böckerna Nollan och nätet, berättar kort om sina böcker. Böckerna har varit omtyckta att använda som hjälpmedel i åk 1-4 i jobbet med att bli somesmart.

https://youtu.be/N0Zovl_bXGw

UR – källkritik

En tv-serie om källkritik för barn på lågstadiet i åldrarna 6-9 år. Tanken är att barnen efter att ha sett programmen ska kunna söka fakta och förhålla sig källkritiskt till all information och reklam som når dem i deras tillvaro. De ska dessutom ha kunskap om risker och möjligheter vid egen publicering på Internet

https://urplay.se/serie/197496-hur-vet-du-det

KAVI – Mediekartans kännare

Verksamhetsmodell. HURDANA KÄNSLOR väcker media? Varför kan en filmscen som en tycker är rolig vara förolämpande för en annan? Varför kan diskussioner på nätet förarga? Vad gör ett spel spännande eller en reklam rörande? Hur kan man själv skapa medieinnehåll som skrämmer eller glädjer?

https://kavi.fi/sites/default/files/documents/mediekartans_kannare_12.pdf

UR – Klickbeten

Film, 9 min. Vad är ett klickbete och hur känner du igen det? Och varför vill någon att du ska klicka på en länk som inte håller vad rubriken lovar?

https://urplay.se/program/207310-surfarna-klickbeten

#Lajka – för en schysst nätvardag (Prinsparets stiftelse)

Information och övningar för elever i åk 1-9. Teman: Lär känna elevens nätvanor, majoritetsmissförstånd, källkritik, normer, hälsa och mobilen.

https://lajka.prinsparetsstiftelse.se/

Teman på #somesmart