Trygghet och rättigheter på nätet, Åk 5-6

Senast uppdaterad: 02.06.2022

Mål:

Lösenord

Förstår vikten av starka lösenord och kan hantera dem på ett säkert sätt.

Säkerhets-program

Vet hur man skyddar sina digitala verktyg med säkerhetsprogram och kan kontrollera att ens digitala verktyg är skyddade.

Åldersgränser

Förstår och tillämpar frågan om åldersgränser för olika forum online.

Risker

Känner igen och kan identifiera risker på internet (ex. grooming, hets, uppvigling, filterbubblor).

Säkerhet och trygghet

Känner till vem man kan vända sig till om man själv, eller någon kompis, upplever eller upptäcker otrygga situationer på nätet (förminska skamkänslor).

Juridiska rättigheter

Utvecklar sin medvetenhet om juridiska rättigheter, skyldigheter och konsekvenser för den digitala verkligheten, om vad som är brottsligt och vilka de juridiska påföljderna för ens handlingar kan bli.

Personliga data och integritet

Förstår och vet hur man skyddar sina personliga data och klarar också av att göra det.
Resurser för: Åk 5-6 och Trygghet och rättigheter på nätet

UBS – Du bestämmer – Regler?

Här finns möjlighet att fördjupa sig i regler på nätet. Under rubriken "Seriöst?! Vad tycker du?" får man ta del av olika berättelser ur verkliga livet samt diskussionsfrågor och uppgifter.

https://www.oph.fi/sv/laromedel/sina-paatat/9-13-vuotiaat/regler

UBS – Du bestämmer – nätsäkerhet

Här finns möjlighet att fördjupa sig i vad nätsäkerhet innebär. Under rubriken "Seriöst?! Vad tycker du?" får man ta del av olika berättelser ur verkliga livet samt diskussionsfrågor och uppgifter.

https://www.oph.fi/sv/node/2066

UBS – Du bestämmer – digital mobbning

Här finns möjlighet att fördjupa sig i vad digital mobbning innebär. Under rubriken "Seriöst?! Vad tycker du?" får man ta del av olika berättelser ur verkliga livet samt diskussionsfrågor och uppgifter.

https://www.oph.fi/sv/laromedel/sina-paatat/9-13-vuotiaat/digital-mobbning

UBS – Du bestämmer – integritetsskydd

Här kan man läsa om integritetsskydd. Som underrubrik finns "Visste du att..." där man kan fördjupa sig i temat. Under rubriken "Seriöst?! Vad tycker du?" får man ta del av olika berättelser ur verkliga livet samt diskussionsfrågor och uppgifter.

https://www.oph.fi/sv/laromedel/sina-paatat/9-13-vuotiaat/integritetsskydd

Kopiraittila – Upphovsrätt inför projektarbete

Detta är en kort presentation som kan användas inför ett projektarbete. Rubrikerna är: Att utnyttja bilder och annat material. Vad kan jag använda utan tillstånd? Användningen är möjlig med tillstånd. Användning av bilder. Fotografering och filmning. Att lägga musik till projektarbeten. Användning av text och citat. Kopiostos kopieringslicens. CC-licenser och källhänvisningar. (Tyvärr är svenskan lite bristfällig i presentationen.)

https://kopiraittila.fi/wp-content/uploads/2020/03/Projektarbeten_Kopiraittila.pdf

Rädda Barnen – grooming

En fullständig lektionsplan med allt material som du behöver som lärare för att genomföra lektionen. Efter lektionen ska eleverna vara medvetna om att de har rätt till säkerhet på nätet. De förstår hur de kan identifiera en farlig situation på nätet och vad de ska göra när de står inför en sådan. Samtidigt förstår de att det aldrig är offrets fel om hen har blivit utsatt för olämpligt beteende.

https://sv.huippula.fi/grooming

Rädda Barnen – Vad får jag dela?

En fullständig lektionsplan med allt material som du som lärare behöver under lektionen. Eleverna ska förstå vilka saker som kan och inte kan delas på nätet och varför det är viktigt.

https://sv.huippula.fi/yksityisyys

Rädda Barnen – lämpligt beteende på nätet

En lektionsplan på 45 min som innehåller allt du behöver som lärare. Eleven ska förstå vad det innebär att agera ansvarsfullt och att ta hänsyn till andra på nätet. Eleven ska också förstå vilka konsekvenser olämpligt beteende får både för en själv och andra.

https://www.pelastakaalapset.fi/sv/nyheter/radda-barnens-nya-inlarningslosning-uppdaterar-fardigheterna-i-digital-sakerhet-for-90-000-grundskoleelever/

Rädda Barnen – känslor som väcks på nätet

En hel lektion om att hantera känslor som väcks på nätet. Materialet innehåller allt som behövs under lektionen. Efter lektionen ska eleverna förstå att olika saker som man möter på sociala medier väcker olika känslor och det kan vara bra att prata om dem med vänner och/eller en vuxen som man litar på.

https://sv.huippula.fi/netin-herattamat-tunteet

Cybersecurity Academy – online kurs för elever som it-säkerhet

Teman är personlig integritet, lösenordshygien, nätfiske och cybersäkerhet i samhället. Varje tema introduceras med en film. Därtill finns länkar till arbetsblad till varje tema.

https://www.290cybersecurity.se/Onlinelektioner

Teman på #somesmart