Trygghet och rättigheter på nätet, Åk 7-9

Senast uppdaterad: 09.09.2021

Mål:

Lösenord

Förstår vikten av starka lösenord och lösenordshantering och förstår när, i vilka sammahang och hur lösenord bör bytas.

Säkerhetsprogram

Kan värdera vilka tjänster som ur säkerhetsperspektiv är tillförlitliga.

Åldersgränser

Förstår, kan och vill tillämpa frågan om åldersgränser för olika sociala forum online.

Risker

Kan identifiera och beskriva sexuella närmanden/trakasserier och hatretorik i internet.

Säkerhet och trygghet

Kan beskriva olika sätt att skydda sig mot otillbörliga närmanden och hatretorik i internet och känner till hur och kan också agera vid sådana tillfällen.

Juridiska rättigheter

Förstår och kan till vissa delar tillämpa sin förståelse av juridiska rättigheter, skyldigheter och konsekvenser i internet.

Känner till och kan ge exempel på vilken skillnaden är mellan skadligt och olagligt innehåll och beteende i internet.

Personliga data och integritet

Kan skydda sin integritet och sina personuppgifter genom att välja vilken information hen delar via olika kanaler och konton. Förstår innebörden av begreppen dataskydd och integritetsskydd.
Resurser för: Åk 7-9 och Trygghet och rättigheter på nätet

Att ta, ha och dela bilder – Vad gäller på nätet?

Elever vid Vasa övningsskola har fått chansen att ställa frågor till äldre konstapel Rikard Lindroos som jobbar med förebyggande arbete inom polisen i Västra Nyland. Teman och frågorna finns specificerade under varje film.

https://youtu.be/bK9GpOP7_vA

Näthat, hot och identitetsstöld – Vad gäller på nätet?

Vad gäller på nätet 2 – näthat, hot och identitesstöld åk 5-6, åk 7-9 Elever vid Vasa övningsskola har fått chansen att ställa frågor till äldre konstapel Rikard Lindroos som jobbar med förebyggande arbete inom polisen i Västra Nyland.

https://youtu.be/gOEgOPbOynM

Grooming – Vad gäller på nätet?

Vad gäller på nätet 1 – grooming (sexuella närmanden från äldre personer) åk 3-4, åk 5-6, åk 7-9 Elever vid Vasa övningsskola har fått chansen att ställa frågor till äldre konstapel Rikard Lindroos som jobbar med förebyggande arbete inom polisen i Västra Nyland.

https://youtu.be/WYLmFvBEAxo?list=PLrRvjBSvNOoTdIlP8JakfDpKj5d9j-gD0

Folkhälsan – Trygg på nätet

Film (6:45 min) där Maria Lingonblad från Folkhälsan ger praktiska tips åt elever för en trygg nätanvändning.

https://moodle.folkhalsan.fi/course/view.php?id=645

UMO – Relationer på nätet

Material med tips, råd och beskrivningar av verkliga situationer kopplade till nätrelationer, t.ex. "Vad är catfisching?".

https://www.umo.se/karlek-och-vanskap/relationer-pa-natet/Traffas-pa-natet/

Dittecpat – Plattformsguide

Sidan samlar information om hur man tar bort, anmäler, rapporterar, blockerar eller raderar material eller konton på olika sociala plattformer.

https://dittecpat.se/plattformsguiden/

UR – Vår digitala planet i fokus

Filmer om bl.a. deep fakes, nätporr, nättroll, näthat, nätmobbning och diskriminerande algoritmer

https://urplay.se/serie/216101-var-digitala-planet-i-fokus

KAVI – Sex i media

Material för mediafostran för unga kopplat till sex. Infomaterial, lektionsförslag, video och uppgifter

https://kavi.fi/sites/default/files/documents/seksiamediassa_sv.pdf

Wasa Teater – #Nofilter

Wasa Teaters material kring föreställningen #Nofilter. Här finns både matnyttigt för läraren samt förslag på övningar.

https://www.wasateater.fi/wp-content/uploads/2020/03/NOFILTER-studiematerial.pdf

UR – Vad är cookies?

En film (59 sek) om vad cookies är och varför de finns.

https://urplay.se/program/207041-orka-plugga-vad-ar-cookies

Teman på #somesmart