Trygghet och rättigheter på nätet, Åk 7-9

Senast uppdaterad: 09.09.2021

Mål:

Lösenord

Förstår vikten av starka lösenord och lösenordshantering och förstår när, i vilka sammahang och hur lösenord bör bytas.

Säkerhetsprogram

Kan värdera vilka tjänster som ur säkerhetsperspektiv är tillförlitliga.

Åldersgränser

Förstår, kan och vill tillämpa frågan om åldersgränser för olika sociala forum online.

Risker

Kan identifiera och beskriva sexuella närmanden/trakasserier och hatretorik i internet.

Säkerhet och trygghet

Kan beskriva olika sätt att skydda sig mot otillbörliga närmanden och hatretorik i internet och känner till hur och kan också agera vid sådana tillfällen.

Juridiska rättigheter

Förstår och kan till vissa delar tillämpa sin förståelse av juridiska rättigheter, skyldigheter och konsekvenser i internet.

Känner till och kan ge exempel på vilken skillnaden är mellan skadligt och olagligt innehåll och beteende i internet.

Personliga data och integritet

Kan skydda sin integritet och sina personuppgifter genom att välja vilken information hen delar via olika kanaler och konton. Förstår innebörden av begreppen dataskydd och integritetsskydd.
Resurser för: Åk 7-9 och Trygghet och rättigheter på nätet

UBS – Du bestämmer – digital mobbning

Här finns möjlighet att fördjupa sig i mobbning på nätet. Under rubriken "Seriöst?! Vad tycker du?" får man ta del av olika berättelser ur verkliga livet samt diskussionsfrågor och uppgifter.

https://www.oph.fi/sv/laromedel/sina-paatat/13-17-vuotiaat/digital-mobbning

UBS – Du bestämmer – du är din egen redaktör

Här finns möjlighet att fördjupa sig i ansvarsfrågor på nätet. Under rubriken "Seriöst?! Vad tycker du?" får man ta del av olika berättelser ur verkliga livet samt diskussionsfrågor och uppgifter.

https://www.oph.fi/sv/laromedel/sina-paatat/13-17-vuotiaat/du-ar-din-egen-redaktor

Kopiraittila – Upphovsrätt inför projektarbete

Detta är en kort presentation som kan användas inför ett projektarbete. Rubrikerna är: Att utnyttja bilder och annat material. Vad kan jag använda utan tillstånd? Användningen är möjlig med tillstånd. Användning av bilder. Fotografering och filmning. Att lägga musik till projektarbeten. Användning av text och citat. Kopiostos kopieringslicens. CC-licenser och källhänvisningar. (Tyvärr är svenskan lite bristfällig i presentationen.)

https://kopiraittila.fi/wp-content/uploads/2020/03/Projektarbeten_Kopiraittila.pdf

Rädda Barnen – grooming

En fullständig lektionsplan med allt material som du behöver som lärare för att genomföra lektionen. Efter lektionen ska eleverna vara medvetna om att de har rätt till säkerhet på nätet. De förstår hur de kan identifiera en farlig situation på nätet och vad de ska göra när de står inför en sådan. Samtidigt förstår de att det aldrig är offrets fel om hen har blivit utsatt för olämpligt beteende.

https://sv.huippula.fi/grooming

Mediataitokoulu – guide för sexpositiv mediefostran

Här finns välidgt mycket material att använda och även en del uppgifter.

https://www.mediataitokoulu.fi/sv/uppgiftsbanken/sociala-medier-som-stod-och-hinder-for-ungas-valmaende/

Mediataitokoulu – Sociala medier som stöd och hinder för ungas välmående

Här finns både material för läraren och material som man direkt kan använda med eleverna.

https://www.mediataitokoulu.fi/sv/uppgiftsbanken/sociala-medier-som-stod-och-hinder-for-ungas-valmaende/

Mediataitokoulu – Vad är deepfake?

En kort film (2:03) som förklarar vad deepfake är med till hörande diskussionsfrågor. Filmen är på finska med svensk text.

https://www.mediataitokoulu.fi/sv/tehtavapankki/bekanta-dig-med-fenomenet-deepfake/6177/

Aktiv Skola – nätmobbning

Film (17:37) och tillhörande lärarhandledning med ex fyrahörsövning om nätmobbning (producerad i Sverige). Filmen Escape följer två tonåringar, Anton och Madde, som kastas in i en blossande intrig. Filmen är anpassad för åk 7-9.

https://shop.aktivskola.org/produkt/filmer/escape/

Cybersecurity Academy – online kurs för elever som it-säkerhet

Teman är personlig integritet, lösenordshygien, nätfiske och cybersäkerhet i samhället. Varje tema introduceras med en film. Därtill finns länkar till arbetsblad till varje tema.

https://www.290cybersecurity.se/Onlinelektioner

Att ta, ha och dela bilder – Vad gäller på nätet?

Elever vid Vasa övningsskola har fått chansen att ställa frågor till äldre konstapel Rikard Lindroos som jobbar med förebyggande arbete inom polisen i Västra Nyland. Teman och frågorna finns specificerade under varje film.

https://youtu.be/bK9GpOP7_vA

Teman på #somesmart