Trygghet och rättigheter på nätet, Åk 3-4

Senast uppdaterad: 12.08.2021

Lösenord

Känner till förekomsten och förstår vikten av starka framom svaga lösenord och kan formulera lösenord på ett säkert sätt.

Säkerhetsprogram

Känner till förekomsten av skadeprogram på internet och möjligheten att skydda digitala verktyg med säkerhetsprogram.

Åldersgränser

Förstår vikten av åldersgränser för olika forum online.

Risker

Känner till och kan ge exempel på risker på internet (ex.skadligt innehåll och tvivelaktiga kontakter).

Säkerhet och trygghet

Förstår att det finns risk för osakliga kontakter på internet och kan ge exempel på hur man hanterar dem samt vet/kan ge exempel på vem man kan vända sig till vid sådana upplevelser.

Juridiska rättigheter

Förstår och kan ge exempel på vilka sätt juridiska och moraliska regler för kommunikation tillämpas i såväl analog som digital verklighet.

Personliga data och integritet

Förstår nödvändigheten av att skydda sina personliga data och kan ge exempel på hur man skyddar dem.
Resurser för: Åk 3-4 och Trygghet och rättigheter på nätet

Nollan och nätet – infofilm för lärare

Carolie Engvall, författare till böckerna Nollan och nätet, berättar kort om sina böcker. Böckerna har varit omtyckta att använda som hjälpmedel i åk 1-4 i jobbet med att bli somesmart.

https://youtu.be/N0Zovl_bXGw

UR – nätfiske

Film om nätfiske (9:27 min.). Surfarna får lära sig att det är viktigt att inte dela med sig av personlig information på nätet.

https://urplay.se/program/207306-surfarna-natfiske

EOS/PEPP – Skärmtid

I PEPP årsklocka för lågstadiet finns ämnet skärmtid (åk 3). Här finns en film som kan fungera som utgångspunkt för diskussion och arbete i klassen. Här hittas även lektionsunderlag för läraren och eleven.

https://www.pepp.fi/eos

WattNytt – Näthat kan vara ett brott

3 min film att använda som diskussionsunderlag. Handlar om elaka kommentarer på sociala medier och att näthat kan vara ett brott.

https://arenan.yle.fi/1-50695833?utm_medium=social&utm_campaign=areena-ios-share

Pargas stad – wwwagenter

Lärarhandledning och länkar till t.ex. dilemmakort och Kahoots från arbete med elevagenter i Pargas stad kring: 1. Avslöja bluffen - falska bilder, identiteter och texter. Källkritik. Vad kan man lita på? 2. Bli nätsmart - netikett, nätmobbning, nätfiske, kedjebrev, identitetsstöld 3. Hitta spåren - digitala fotspår, synliga och osynliga, medvetna och omedvetna.

https://docs.google.com/presentation/d/1TjB5BPBw-hKWrT55MkHu0RIrceoZ8ckYW1FDwZRLagw/edit#slide=id.g52e4d6caaa_0_175

Att ta, ha och dela bilder – Vad gäller på nätet?

Elever vid Vasa övningsskola har fått chansen att ställa frågor till äldre konstapel Rikard Lindroos som jobbar med förebyggande arbete inom polisen i Västra Nyland. Teman och frågorna finns specificerade under varje film.

https://youtu.be/bK9GpOP7_vA

Mobbning – Vad gäller på nätet?

Elever vid Vasa övningsskola har fått chansen att ställa frågor till äldre konstapel Rikard Lindroos som jobbar med förebyggande arbete inom polisen i Västra Nyland. Teman och frågorna finns specificerade under varje film.

https://youtu.be/BnHNil-aunc

Grooming – Vad gäller på nätet?

Vad gäller på nätet 1 – grooming (sexuella närmanden från äldre personer) åk 3-4, åk 5-6, åk 7-9 Elever vid Vasa övningsskola har fått chansen att ställa frågor till äldre konstapel Rikard Lindroos som jobbar med förebyggande arbete inom polisen i Västra Nyland.

https://youtu.be/WYLmFvBEAxo?list=PLrRvjBSvNOoTdIlP8JakfDpKj5d9j-gD0

Folkhälsan – Trygg på nätet

Film (6:11 min) där Maria Lingonblad från Folkhälsan ger praktiska tips åt elever för en trygg nätanvändning.

https://moodle.folkhalsan.fi/course/view.php?id=645

WattNytt – Vad får man sprida och dela på sociala medier?

Film 5 min. Vad händer om du stjäl någons bild på nätet och publicerar den utan lov på sociala medier? Det är viktigt att veta vad man får och vad man inte får göra när man publicerar innehåll på sociala medier.

https://arenan.yle.fi/1-50695868

Teman på #somesmart