Trygghet och rättigheter på nätet, Åk 3-4

Senast uppdaterad: 12.08.2021

Lösenord

Känner till förekomsten och förstår vikten av starka framom svaga lösenord och kan formulera lösenord på ett säkert sätt.

Säkerhetsprogram

Känner till förekomsten av skadeprogram på internet och möjligheten att skydda digitala verktyg med säkerhetsprogram.

Åldersgränser

Förstår vikten av åldersgränser för olika forum online.

Risker

Känner till och kan ge exempel på risker på internet (ex.skadligt innehåll och tvivelaktiga kontakter).

Säkerhet och trygghet

Förstår att det finns risk för osakliga kontakter på internet och kan ge exempel på hur man hanterar dem samt vet/kan ge exempel på vem man kan vända sig till vid sådana upplevelser.

Juridiska rättigheter

Förstår och kan ge exempel på vilka sätt juridiska och moraliska regler för kommunikation tillämpas i såväl analog som digital verklighet.

Personliga data och integritet

Förstår nödvändigheten av att skydda sina personliga data och kan ge exempel på hur man skyddar dem.
Resurser för: Åk 3-4 och Trygghet och rättigheter på nätet

UBS – Du bestämmer – Regler?

Här finns möjlighet att fördjupa sig i regler på nätet. Under rubriken "Seriöst?! Vad tycker du?" får man ta del av olika berättelser ur verkliga livet samt diskussionsfrågor och uppgifter.

https://www.oph.fi/sv/laromedel/sina-paatat/9-13-vuotiaat/regler

UBS – Du bestämmer – digital mobbning

Här finns möjlighet att fördjupa sig i vad digital mobbning innebär. Under rubriken "Seriöst?! Vad tycker du?" får man ta del av olika berättelser ur verkliga livet samt diskussionsfrågor och uppgifter.

https://www.oph.fi/sv/laromedel/sina-paatat/9-13-vuotiaat/digital-mobbning

UBS – Du bestämmer – integritetsskydd

Här kan man läsa om integritetsskydd. Som underrubrik finns "Visste du att..." där man kan fördjupa sig i temat. Under rubriken "Seriöst?! Vad tycker du?" får man ta del av olika berättelser ur verkliga livet samt diskussionsfrågor och uppgifter.

https://www.oph.fi/sv/laromedel/sina-paatat/9-13-vuotiaat/integritetsskydd

Kopiraittila – Hur jag använder bilder rätt

Detta är en kort presentation som kan användas i klassen som svarar på frågorna: Får jag använda en bild? Får jag fotografera? Får jag publicera? Vad är källhänvisningar?

https://kopiraittila.fi/wp-content/uploads/2020/03/Hur-användar-jag-bilder_Kopiraittila.pdf

Rädda Barnen – Vad får jag dela?

En fullständig lektionsplan med allt material som du som lärare behöver under lektionen. Eleverna ska förstå vilka saker som kan och inte kan delas på nätet och varför det är viktigt.

https://sv.huippula.fi/yksityisyys

Rädda Barnen – lämpligt beteende på nätet

En lektionsplan på 45 min som innehåller allt du behöver som lärare. Eleven ska förstå vad det innebär att agera ansvarsfullt och att ta hänsyn till andra på nätet. Eleven ska också förstå vilka konsekvenser olämpligt beteende får både för en själv och andra.

https://www.pelastakaalapset.fi/sv/nyheter/radda-barnens-nya-inlarningslosning-uppdaterar-fardigheterna-i-digital-sakerhet-for-90-000-grundskoleelever/

Digitala lektioner – Tänk säkert och låt ingen lura dej

Den korta sagan som kan läsas eller spelas upp handlar om Gustav och hans nya kompis på nätet, om att köpa saker i mobilspel och om Gustavs föräldrar som inte förstår varför det dragits pengar från deras kort.

https://digitalalektioner.se/lektion/tank-sakert-lat-ingen-lura-dig/

Nollan och nätet – infofilm för lärare

Carolie Engvall, författare till böckerna Nollan och nätet, berättar kort om sina böcker. Böckerna har varit omtyckta att använda som hjälpmedel i åk 1-4 i jobbet med att bli somesmart.

https://youtu.be/N0Zovl_bXGw

UR – nätfiske

Film om nätfiske (9:27 min.). Surfarna får lära sig att det är viktigt att inte dela med sig av personlig information på nätet.

https://urplay.se/program/207306-surfarna-natfiske

EOS/PEPP – Skärmtid

I PEPP årsklocka för lågstadiet finns ämnet skärmtid (åk 3). Här finns en film som kan fungera som utgångspunkt för diskussion och arbete i klassen. Här hittas även lektionsunderlag för läraren och eleven.

https://www.pepp.fi/eos

Teman på #somesmart