Digital kommunikation, Åk 5-6

Senast uppdaterad: 02.06.2022

Mål:

Gott språk, dialog och beteende

Kan använda rätt språkdräkt i olika sociala forum.

Skydda sig själv, mobbning, konflikter och gräl

Kan skydda sig själv genom att på ett sakligt sätt förhålla sig till eller hålla sig undan konflikter och gräl på internet.

Förstår allvaret med nätmobbning och dess konsekvenser ur olika perspektiv (välmående, gruppdynamik etc.).

Digitala fotspår

Förstår och kan kan värdera vilka digitala fotspår ens internetanvändning lämnar.

Produkter

Kan på internet skapa och förstå betydelsen av ändamålsenliga och sakliga digitala produkter och presentationer.
Resurser för: Åk 5-6 och Digital kommunikation

Rädda Barnen – glädje och delaktighet på nätet

Detta är en fullständig lektionsplan innehållande allt du behöver som lärare. Eleverna får dela med sig av saker som är viktiga och meningsfulla för dem på nätet och som ger dem glädje och upplevelsen av att tillhöra en grupp. Eleven får utrymme att prata om de saker som är viktiga för dem och som ger dem glädje då de använder nätet.

https://sv.huippula.fi/iloa-ja-osallisuutta-netissa

Rädda Barnen – känslor som väcks på nätet

En hel lektion om att hantera känslor som väcks på nätet. Materialet innehåller allt som behövs under lektionen. Efter lektionen ska eleverna förstå att olika saker som man möter på sociala medier väcker olika känslor och det kan vara bra att prata om dem med vänner och/eller en vuxen som man litar på.

https://sv.huippula.fi/netin-herattamat-tunteet

WattNytt – Därför kan vi börja må dåligt av sociala medier

Film 5:44 min. Watt Nytt pratar med hjärnforskaren Sissela Nutley som berättar varför vi kan börja må dåligt av sociala medier.

https://arenan.yle.fi/1-50695814

UR – Mediesnacket

Mediesnacket är en serie korta filmsnuttar och handlar om mediefördjupning på olika sätt som t.ex. reklamens påverkan, blockad på sociala medier, medieskugga, memes, anonymitet och speltid.

https://urplay.se/serie/218819-mediesnacket

WattNytt – Vad får man sprida och dela på sociala medier?

Film 5 min. Vad händer om du stjäl någons bild på nätet och publicerar den utan lov på sociala medier? Det är viktigt att veta vad man får och vad man inte får göra när man publicerar innehåll på sociala medier.

https://arenan.yle.fi/1-50695868

UBS – integritetsskydd på webben

lLäromedel - Du bestämmer. Barn och ungas medvetenshet och kunskap om integritetsskydd på webben.

https://www.oph.fi/sv/laromedel/du-bestammer

Digitala lektioner – reflektera kring chattspråket

Lektionen handlar om språkets betydelse för individer och grupper och om språkbruk i digitala medier.

https://digitalalektioner.se/lektion/reflektera-kring-chattspraket/

Digitala lektioner – integritet och trygghet på nätet

Flera lektionsförslag finns här - Lektioner i digital kompetens och värdegrund som tar upp vad integritet betyder och hur vi alla kan ta ansvar för tryggheten på nätet

https://digitalalektioner.se/lektionspaket/koll-pa-livet-pa-natet/

Digitala lektioner – digital identitet

Lektionsförslag - Lektionen handlar om att ha ett kritisk förhållningssätt till okända avsändare på internet.

https://digitalalektioner.se/lektion/reflektera-kring-digitala-identiteter/

Vetamix – Mediekunskap

Resurser kring medie- och digitalkunskap.

https://svenska.yle.fi/kategori/vetamix/medie-och-digitalkunskap

Teman på #somesmart