Teman på #somesmart

#Somesmart

Resurspaket som stöd för undervisning
om sociala medier och internet

Om materialet
– av lärare för lärare, fritt att använda

Syftet med materialpaketet är att utveckla och stärka elevernas medieläskunnighet och lärarnas beredskap att undervisa i sociala medier.

Materialet består av en lärstig som beskriver vad eleverna förväntas kunna om sociala medier, för att kunna förstå, använda och värdera. Materialet innehåller stödresurser och tilläggsmaterial för lärande.

Resurspaketet är framtaget av lärare och personer med erfarenhet av ungdomskultur, sociala medier, undervisning samt elevhälsa och utgår från läroplanen för den grundläggande utbildningen.

Förstå

Förstå olika tjänsters fördelar och nackdelar samt vilket slags innehåll man kan eller inte ska lägga ut i sociala medier eller på internet.
Förstå sina rättigheter och sina möjligheter att påverka i såväl bekväma som otrevliga och skrämmande situationer.

Använda 

Veta hur man kan ska göra om man upplever något otrevligt, skrämmande eller störande i sociala medier.
Våga kontakta exempelvis någon i skolan eller i närkretsen om man upplever något otrevligt, skrämmande eller störande i sociala medier.

Värdera

Värdera möjligheter och risker i den egna användningen av sociala medier i privata och offentliga situationer.