Våra elever och ungdomar utsätts ofta för faror och risker på internet och i sociala medier. Många kan hantera detta väl. Vår kartläggning (hösten -21) visar att en del elever även medvetet tar risker Internet och i sociala medier. En del elever uppger också i kartläggningen att de har ett behov av en vuxenkontakt i skolan för att hantera dessa utmaningar.

Inom projektet MedLäs har vi därför utvecklat en app som både ska fungera som stöd och hjälp för hur man kan agera i situationer som man själv inte kan hantera. I appen finns scenarier beskrivna på riskfyllda och svårhanterade situationer samt förslag på hur man kan lösa dessa. Scenarierna baserar sig på den information som kartläggningarna gett samt skolcoachens erfarenheter. Appen har också en funktion där eleverna direkt kan ta kontakt med skolans elevvårdsteam gällande dessa frågor. Ambitionen är att eleverna ska med låg tröskel kunna ta kontakt.

Appen är utvecklad i första hand för målgruppen åk 7-9. I ett senare skede har appen även tagits i bruk i åk 5-6.

Appen kan gratis tas i bruk i andra kommuner eller skolor. Efter att ha tagit appen i bruk kan kommunen eller skolan själv redigera scenarier och kontaktuppgifter till skolans elevvårdspersonal enligt behov och önskemål.

Länk för registrering och ibruktagning för kommun/skola: https://wikstrommedia.fi/registrering-elevapp/

Wikström medias presentation av appen

Film för ibruktagning av appen med elevern