#SOMESMART arbetet vid Vasa övningsskola 

Inför uppstartveckan #SOMESMART förberedde sig elevagenterna genom att gå på utbildning kring källkritik och bildmanipulation.

Barnlitteraturen ”Nollan och nätet” blev en uppmärksammad och omtyckt bokserie att använda för att jobba med medieläskunnighet bland de yngsta eleverna.

Årskurs 3 och 4 inspirerades även av barnlitteratur som grund för vidare arbete och diskussioner i klasserna. Även filmerna gjorda på basen av elevernas frågor till polisen var intressant och givande.

Vilka sociala medier använder du på fritiden?

 Kl 3-4b frågade föräldrarna 14.10.2021

25 personer har svarat.

22 av 25 använder Whatsapp

20 av 25 använder Facebook

11 av 25 använder Youtube

10 av 25 använder Instagram

4 av 25 använder Twitter

4 av 25 använder Messenger

4 av 25 använder Snapchat

3 av 25 använder Internet

2 av 25 använder Tiktok

1 av 25 använder Pinterest

1 av 25 använder Linkedin

1 av 25 använder ett diskussionsforum

I årkurs 5 och 6 jobbades mycket med källkritik som vad är fakta och fejk som bildmanipulation.

Eleverna i årskurs 7 har funderat mycket på rättigheter och skydligheter på internet och i sociala medier. Då kom elevernas egna frågor till polisen väl till pass. Filmerna kan du se här!

Årskurs 8 jobbade med informativa planscher om olika begrepp och fenomen på internet och i sociala medier. Kanske du kan lära dej ett nytt ord?

Årskurs 9 gjorde korta filmklipp och möjligheter och risker med sociala medier.