Lärarrummet

Här samlas material som kan hjälpa läraren att fördjupa sig inom temat.

Lärarens handbok för främjandet av medieläskunnighet:

Ta del av lärarhandböckerna producerade av KAVI som stöd för undervisningen i medieläskunnighet. I handboken hittar du nationella kunskapsbeskrivningar samt många exempel på praktiska övningar med elevgrupperna. Handböckerna finns för åk 1-6 och 7-9.

Podd med ”dumma” frågor om Internet:

Internetstiftelsen bjuder på poddavsnitt med enkla förklaringar på frågor om Internet. Vem uppfann internet, vad är Darknet, vem kan se bilderna jag lägger upp på nätet och vad är molnet? Svaren på dessa och många fler frågor får du här! Väj det avsnitt som intresserar här!

Fortbildningspodd för lärare:

I podden på Digitala lektioner samtalar Kristina Alexanderson med gäster om hur de arbetar med digital kompetens i sin undervisning. Podden kan användas som underlag för kollegiala samtal i arbetslaget, ämnesgruppen eller i skolans arbete med att utveckla digital kompetens. Till varje avsnitt hittar du frågor, lektionsmaterial och tips på vidare läsning.

Yle Nyhetsskolan för undervisning:

Yle nyhetsskolan erbjuder även virtuella studiebesök.

Information om åldersmärkningar på spel:

PEGI tillhandahåller åldersklassificeringar för datorspel i 38 länder i Europa. Åldersmärkningen bekräftar att spelet är lämpligt för spelare av en viss ålder. PEGI mäter ålderslämpligheten på spel, inte deras svårighetsgrad.

Dittecpat plattformsguide:

En samling guider och instruktioner för hur du gör för att ta bort och radera information, foton och videos på olika sociala medier.

Dialogkort för lärarmöten och föräldramöten:

Dialogkort att använda som stöd i diskussioner kring ungdomars internetanvändning.

Vanligaste appar och tjänster:

Här hittas förklaring av hur de vanligaste appar och tjänster fungerar.