YLE – Testa hur bra struntdetektor du har

02.09.2021

Resurser för: Åk 5-6 och Åk 7-9 och Digital läskunnighet

Yle – Trollbunkern

Kan du avslöja trollet som sprider falska nyheter? Trollbunkern är ett digitalt rymningsspel med temat mediekunskap.

https://svenska.yle.fi/a/7-10017050

Vasa stadsbibliotek – Boktips

Boktips med temat ”Barn och sociala medier” från Vasa stadsbilbioteks bibliotekspedagoger.

https://abofi-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/anna_wulff_abo_fi/EbWU5qb-QXFDsItd6U5kbdcBiCYv7KItrLeMn4Xo91xAOg?e=Azrsku

YLE – Testa hur bra struntdetektor du har

Ett test för att se hur kritisk man är mot det man läser/ser på medier

https://svenska.yle.fi/artikel/2016/05/28/testa-hur-bra-struntdetektor-du-har

Mediataitokoulu – Flaskpost i mediahavet

Material med övningar och lektionsförslag som övar empatiska färdigheter genom mediefostran.

http://www.mediataitokoulu.fi/pullopostia_sv.pdf

Mediataitokoulu – Bilder av mig och dig

Detta material ger tips om säkerhet och ansvarsfullt fotograferande och om att publicera bilder på nätet.

http://www.mediataitokoulu.fi/bilderavdigochmig.pdf

#Lajka – för en schysst nätvardag (Prinsparets stiftelse)

Information och övningar för elever i åk 1-9. Teman: Lär känna elevens nätvanor, majoritetsmissförstånd, källkritik, normer, hälsa och mobilen.

https://lajka.prinsparetsstiftelse.se/

UR – Källkritik

Bildrättigheter och Creative commons

https://urplay.se/program/203840-orka-plugga-bildrattigheter

UR – källkritik

Film om att söka och granska källor.

https://urplay.se/program/197514-orka-plugga-kallkritik-att-soka-och-granska-kallor

Vetamix – Mediekunskap

Resurser kring medie- och digitalkunskap.

https://svenska.yle.fi/kategori/vetamix/medie-och-digitalkunskap

Teman på #somesmart