WattNytt – Spelberoende

18.11.2021

Resurser för: Åk 5-6 och Åk 7-9 och Digital intelligens och digital identitet

Rädda Barnen – applikationer samlar in data

Fullständig lektionsplan med allt material som du behöver som lärare för att genomföra den. Eleverna ska bli medvetna om att plattformar online samlar in information om dem, vet hur man tar reda på vilken information som samlas in om dem och vet hur man påverkar det själva.

https://sv.huippula.fi/sovellukset-keraavat-tietoa

WattNytt – Spelberoende

Film om spelberoende, 6 min. Fungerar bra som underlag för arbete och diskussion i klassen.

https://arenan.yle.fi/1-50695845?utm_medium=social&utm_campaign=areena-ios-share

UBS – integritetsskydd på webben

lLäromedel - Du bestämmer. Barn och ungas medvetenshet och kunskap om integritetsskydd på webben.

https://www.oph.fi/sv/laromedel/du-bestammer

#Lajka – för en schysst nätvardag (Prinsparets stiftelse)

Information och övningar för elever i åk 1-9. Teman: Lär känna elevens nätvanor, majoritetsmissförstånd, källkritik, normer, hälsa och mobilen.

https://lajka.prinsparetsstiftelse.se/

UR – Källkritik

Bildrättigheter och Creative commons

https://urplay.se/program/203840-orka-plugga-bildrattigheter

Vetamix – Mediekunskap

Resurser kring medie- och digitalkunskap.

https://svenska.yle.fi/kategori/vetamix/medie-och-digitalkunskap

Yle – Nyhetsskolan

Yle Nyhetsskolan är ett projekt i mediefostran riktat till både grundskolan och utbildningar på andra stadiet. Idén är att dels visa de unga hur de kan skilja på sant och falskt i medierna, och dels att låta dem göra egna nyheter Nyhetsskolan gör även klassrumsbesök.

https://svenska.yle.fi/nyhetsskolan

Teman på #somesmart