UR – Bilder på nätet

02.06.2022

Resurser för: Åk 1-2 och Trygghet och rättigheter på nätet

Rädda barn r.f. – Stop, slow, go

Material för digitala säkerhetskunskaper för 7-9 åringar som utgår från arbete med känslor. Handledning och material för utskrift finns tillhanda i materialet.

https://www.suojellaanlapsia.fi/sv/post/stop-slow-go-material-för-digitala-säkerhetskunskaper-för-7-9-åringar

Nollan och nätet – infofilm för lärare

Carolie Engvall, författare till böckerna Nollan och nätet, berättar kort om sina böcker. Böckerna har varit omtyckta att använda som hjälpmedel i åk 1-4 i jobbet med att bli somesmart.

https://youtu.be/N0Zovl_bXGw

UR – Bilder på nätet

Film om att ladda upp bilder på internet (9:34). Får man lägga upp bilder på andra personer på internet?

https://urplay.se/program/207311-surfarna-bilder-pa-natet

Folkhälsan – Trygg på nätet

Film (6:11 min) där Maria Lingonblad från Folkhälsan ger praktiska tips åt elever för en trygg nätanvändning.

https://moodle.folkhalsan.fi/course/view.php?id=645

Rädda Barnen – Stopp min kropp

Här hittas arbetsmaterial bestående av videor och uppgifter.

https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder/stopp-min-kropp/filmer/

UR – Klickbeten

Film, 9 min. Vad är ett klickbete och hur känner du igen det? Och varför vill någon att du ska klicka på en länk som inte håller vad rubriken lovar?

https://urplay.se/program/207310-surfarna-klickbeten

Rädda barnen – Hemligheter på nätet

Arbetsblad för de yngsta. Bra och dåliga hemligheter, min hjälpande hand (sida 2 i arbetsbladet)

https://www.raddabarnen.se/contentassets/a5ae1cdcb0614968aedf15051c0f0b49/tema-5-arbetsblad.pdf

Rädda barnen – Trygg på nätet arbetsblad

Arbetsblad för att jobba med de yngre barnen. Kan användas i samband med filmen "Trygg på nätet".

https://www.raddabarnen.se/contentassets/a5ae1cdcb0614968aedf15051c0f0b49/tema-6-arbetsblad.pdf

Rädda Barnen – Trygg på nätet

Film (2.42 min) om saker som kan hända på nätet kopplat till kroppen och gränser, samt hur de kan hantera detta. Vikten av att våga ta hjälp av en vuxen om något obehagligt händer betonas.

https://www.youtube.com/watch?v=YKppPxx4Gs0

PEGI – Info om åldersmärkning

Stöd för läraren om åldersrekommendationer. PEGI tillhandahåller åldersklassificeringar för datorspel i 38 länder i Europa. Åldersmärkningen bekräftar att spelet är lämpligt för spelare av en viss ålder.

https://pegi.info/sv

Teman på #somesmart