UMO – Relationer på nätet

02.09.2021

Resurser för: Åk 7-9 och Trygghet och rättigheter på nätet

Polisen – Fin karriär som hackare eller en villoväg som kriminell

En finsk film, textad på svenska, om vilka karrärsmöjligheter som finns för hackare och vilka konsekvenser kriminella handlingar kan ha. Filmens längd är 2:17 min.

https://youtu.be/kdwKtXEZ7uo

Yle – Lösenordsrobot

Med Yles lösenordsrobot kan eleverna testa styrkan på olika lösenkombinationer. Eleverna kan skriva in olika påhittade lösenord för att direkt på svar på hur lätt eller svårt det skulle vara för en dator att komma på det och hur länge det skulle ta för en brottsling att hacka lösenordet.

https://svenska.yle.fi/a/7-1164054

Dela nakenbilder – kan det vara ett brott

En film på 15 min. producerad av polisen som kan fungera som intro till diskussioner om nakenbilder. Det är vanligt att bilder delas bland unga, även nakenbilder. En ung person kanske inte tänker på att delande av någon annans nakenbild med sina vänner kan uppfylla brottsrekvisiten. För att få stöd och hjälp är det viktigt att polisen underrättas om spridning av nakenbilder

https://youtu.be/L_W6IxlOatM

Vad är grooming? Testa dina kunskaper

Här kan eleverna testa sina kunskaper i vad grooming är samt rätt och fel gällande detta. Respons på svaren får eleverna direkt. Beräknad tidsåtgång ca 10 min.

https://www.nuoretjarikollisuus.fi/sv/articles/mita-on-grooming

UBS – Du bestämmer – digital mobbning

Här finns möjlighet att fördjupa sig i mobbning på nätet. Under rubriken "Seriöst?! Vad tycker du?" får man ta del av olika berättelser ur verkliga livet samt diskussionsfrågor och uppgifter.

https://www.oph.fi/sv/laromedel/sina-paatat/13-17-vuotiaat/digital-mobbning

UBS – Du bestämmer – du är din egen redaktör

Här finns möjlighet att fördjupa sig i ansvarsfrågor på nätet. Under rubriken "Seriöst?! Vad tycker du?" får man ta del av olika berättelser ur verkliga livet samt diskussionsfrågor och uppgifter.

https://www.oph.fi/sv/laromedel/sina-paatat/13-17-vuotiaat/du-ar-din-egen-redaktor

Kopiraittila – Upphovsrätt inför projektarbete

Detta är en kort presentation som kan användas inför ett projektarbete. Rubrikerna är: Att utnyttja bilder och annat material. Vad kan jag använda utan tillstånd? Användningen är möjlig med tillstånd. Användning av bilder. Fotografering och filmning. Att lägga musik till projektarbeten. Användning av text och citat. Kopiostos kopieringslicens. CC-licenser och källhänvisningar. (Tyvärr är svenskan lite bristfällig i presentationen.)

https://kopiraittila.fi/wp-content/uploads/2020/03/Projektarbeten_Kopiraittila.pdf

Rädda Barnen – grooming

En fullständig lektionsplan med allt material som du behöver som lärare för att genomföra lektionen. Efter lektionen ska eleverna vara medvetna om att de har rätt till säkerhet på nätet. De förstår hur de kan identifiera en farlig situation på nätet och vad de ska göra när de står inför en sådan. Samtidigt förstår de att det aldrig är offrets fel om hen har blivit utsatt för olämpligt beteende.

https://sv.huippula.fi/grooming

Mediataitokoulu – guide för sexpositiv mediefostran

Här finns välidgt mycket material att använda och även en del uppgifter.

https://www.mediataitokoulu.fi/sv/uppgiftsbanken/sociala-medier-som-stod-och-hinder-for-ungas-valmaende/

Mediataitokoulu – Sociala medier som stöd och hinder för ungas välmående

Här finns både material för läraren och material som man direkt kan använda med eleverna.

https://www.mediataitokoulu.fi/sv/uppgiftsbanken/sociala-medier-som-stod-och-hinder-for-ungas-valmaende/

Teman på #somesmart