UBS – integritetsskydd på webben

02.09.2021

Resurser för: Åk 3-4 och Åk 5-6 och Åk 7-9 och Digital intelligens och digital identitet och Digital kommunikation

UBS – integritetsskydd på webben

lLäromedel - Du bestämmer. Barn och ungas medvetenshet och kunskap om integritetsskydd på webben.

https://www.oph.fi/sv/laromedel/du-bestammer

Teman på #somesmart