Rädda Barnen – känslor som väcks på nätet

22.01.2023

Resurser för: Åk 5-6 och Digital kommunikation och Trygghet och rättigheter på nätet

Rädda Barnen – känslor som väcks på nätet

En hel lektion om att hantera känslor som väcks på nätet. Materialet innehåller allt som behövs under lektionen. Efter lektionen ska eleverna förstå att olika saker som man möter på sociala medier väcker olika känslor och det kan vara bra att prata om dem med vänner och/eller en vuxen som man litar på.

https://sv.huippula.fi/netin-herattamat-tunteet

WattNytt – Vad får man sprida och dela på sociala medier?

Film 5 min. Vad händer om du stjäl någons bild på nätet och publicerar den utan lov på sociala medier? Det är viktigt att veta vad man får och vad man inte får göra när man publicerar innehåll på sociala medier.

https://arenan.yle.fi/1-50695868

Digitala lektioner – integritet och trygghet på nätet

Flera lektionsförslag finns här - Lektioner i digital kompetens och värdegrund som tar upp vad integritet betyder och hur vi alla kan ta ansvar för tryggheten på nätet

https://digitalalektioner.se/lektionspaket/koll-pa-livet-pa-natet/

Digitala lektioner – digital identitet

Lektionsförslag - Lektionen handlar om att ha ett kritisk förhållningssätt till okända avsändare på internet.

https://digitalalektioner.se/lektion/reflektera-kring-digitala-identiteter/

Vetamix – Mediekunskap

Resurser kring medie- och digitalkunskap.

https://svenska.yle.fi/kategori/vetamix/medie-och-digitalkunskap

Teman på #somesmart