Digitala lektioner – Vad är en källa?

26.08.2021

Resurser för: Åk 3-4 och Digital läskunnighet

UR – söka på internet

Film om att söka på internet (9:34 min.). Surfarna får lära sig hur man begränsar sökningar på nätet, och nyttan med att kontrollera källan innan man tror på en nyhet.

https://urplay.se/program/207307-surfarna-soka-pa-natet

UR – Cookies

Film om cookies (9:37 min). Surfarna pratar om cookies och Kapten Kakan funderar över skillnaden mellan kakor och cookies

https://urplay.se/program/207309-surfarna-cookies

WattNytt – Hur kan man avslöja falska nyheter?

6 min. film som kan fungera som introduktion eller diskussionsunderlag.

https://arenan.yle.fi/1-50980685

KAVI – På spaning efter pålitlig information

På spaning efter pålitlig information är ett matetrialpaket som vägleder diskussioner om medias roll i informationsförmedling och övningar för bedömning av informationens tillförlitlighet. Materialet består av två sammankopplade avsnitt som behandlar media och vetenskap, och bägge avsnitten är indelade i olika aktiviteter.

https://www.mediataitokoulu.fi/sv/tehtavapankki/pa-spaning-efter-palitlig-information/

Pargas stad – wwwagenter

Lärarhandledning och länkar till t.ex. dilemmakort och Kahoots från arbete med elevagenter i Pargas stad kring: 1. Avslöja bluffen - falska bilder, identiteter och texter. Källkritik. Vad kan man lita på? 2. Bli nätsmart - netikett, nätmobbning, nätfiske, kedjebrev, identitetsstöld 3. Hitta spåren - digitala fotspår, synliga och osynliga, medvetna och omedvetna.

https://docs.google.com/presentation/d/1TjB5BPBw-hKWrT55MkHu0RIrceoZ8ckYW1FDwZRLagw/edit#slide=id.g52e4d6caaa_0_175

Mediataitokoulu – Flaskpost i mediahavet

Material med övningar och lektionsförslag som övar empatiska färdigheter genom mediefostran.

http://www.mediataitokoulu.fi/pullopostia_sv.pdf

UR – Källkritik

Filmserien "Är det sant?". Syftet med serien är att eleverna ska förstå hur media fungerar och att uppmana till källkritiskt tänkande.

https://urplay.se/serie/177413-ar-det-sant

Digitala lektioner – Vad är en källa?

Lektionen handlar om betydelsen av att ha ett källkritiskt förhållningssätt.

https://digitalalektioner.se/lektion/vad-ar-en-kalla/

Digitala lektioner – värdera källor

Är fågeln farlig? En introduktion till ett källkritiskt samtal utifrån en bild.

https://digitalalektioner.se/lektion/vardera-kallor-ar-fageln-farlig/

Digitala lektioner – att hitta det man letar på nätet

Lektionen är en introduktion till sökkritik och hur man söker på internet.

https://digitalalektioner.se/lektion/soktips-att-hitta-vad-man-letar-efter/

Teman på #somesmart