Bonnierförlagen – Värsta bästa nätet

19.08.2021

Resurser för: Åk 5-6 och Trygghet och rättigheter på nätet

Yle – Lösenordsrobot

Med Yles lösenordsrobot kan eleverna testa styrkan på olika lösenkombinationer. Eleverna kan skriva in olika påhittade lösenord för att direkt på svar på hur lätt eller svårt det skulle vara för en dator att komma på det och hur länge det skulle ta för en brottsling att hacka lösenordet.

https://svenska.yle.fi/a/7-1164054

Karis Telefon – Vad är grooming och vad gör man om man blivit utsatt?

Kort (1:41 min) animerad film om vad grooming är och vad man kan göra om man blivit utsatt. Filmen kan fungera som utgångspunkt för vidare diskussion i klassen.

https://youtu.be/GkwiLVJc5zA

Vad är grooming? Testa dina kunskaper

Här kan eleverna testa sina kunskaper i vad grooming är samt rätt och fel gällande detta. Respons på svaren får eleverna direkt. Beräknad tidsåtgång ca 10 min.

https://www.nuoretjarikollisuus.fi/sv/articles/mita-on-grooming

UBS – Du bestämmer – Regler?

Här finns möjlighet att fördjupa sig i regler på nätet. Under rubriken "Seriöst?! Vad tycker du?" får man ta del av olika berättelser ur verkliga livet samt diskussionsfrågor och uppgifter.

https://www.oph.fi/sv/laromedel/sina-paatat/9-13-vuotiaat/regler

UBS – Du bestämmer – nätsäkerhet

Här finns möjlighet att fördjupa sig i vad nätsäkerhet innebär. Under rubriken "Seriöst?! Vad tycker du?" får man ta del av olika berättelser ur verkliga livet samt diskussionsfrågor och uppgifter.

https://www.oph.fi/sv/node/2066

UBS – Du bestämmer – digital mobbning

Här finns möjlighet att fördjupa sig i vad digital mobbning innebär. Under rubriken "Seriöst?! Vad tycker du?" får man ta del av olika berättelser ur verkliga livet samt diskussionsfrågor och uppgifter.

https://www.oph.fi/sv/laromedel/sina-paatat/9-13-vuotiaat/digital-mobbning

UBS – Du bestämmer – integritetsskydd

Här kan man läsa om integritetsskydd. Som underrubrik finns "Visste du att..." där man kan fördjupa sig i temat. Under rubriken "Seriöst?! Vad tycker du?" får man ta del av olika berättelser ur verkliga livet samt diskussionsfrågor och uppgifter.

https://www.oph.fi/sv/laromedel/sina-paatat/9-13-vuotiaat/integritetsskydd

Kopiraittila – Upphovsrätt inför projektarbete

Detta är en kort presentation som kan användas inför ett projektarbete. Rubrikerna är: Att utnyttja bilder och annat material. Vad kan jag använda utan tillstånd? Användningen är möjlig med tillstånd. Användning av bilder. Fotografering och filmning. Att lägga musik till projektarbeten. Användning av text och citat. Kopiostos kopieringslicens. CC-licenser och källhänvisningar. (Tyvärr är svenskan lite bristfällig i presentationen.)

https://kopiraittila.fi/wp-content/uploads/2020/03/Projektarbeten_Kopiraittila.pdf

Rädda Barnen – grooming

En fullständig lektionsplan med allt material som du behöver som lärare för att genomföra lektionen. Efter lektionen ska eleverna vara medvetna om att de har rätt till säkerhet på nätet. De förstår hur de kan identifiera en farlig situation på nätet och vad de ska göra när de står inför en sådan. Samtidigt förstår de att det aldrig är offrets fel om hen har blivit utsatt för olämpligt beteende.

https://sv.huippula.fi/grooming

Rädda Barnen – Vad får jag dela?

En fullständig lektionsplan med allt material som du som lärare behöver under lektionen. Eleverna ska förstå vilka saker som kan och inte kan delas på nätet och varför det är viktigt.

https://sv.huippula.fi/yksityisyys

Teman på #somesmart